Stumbling block

Stumbling block

Idiom · B2

Stumbling block” ifadesi, genellikle bir kişinin hedeflerine ulaşmasını veya bir görevi başarıyla tamamlamasını zorlaştıran faktörler veya koşullar için kullanılır. İfade, bir kişinin veya durumun önündeki zorlukların veya engellerin, onları sendeletecek veya düşürecek kadar ciddi olduğunu vurgular.

1. Ayak bağı
2. Köstek
3. Engel
4. Mani
5. Zorluk

🇺🇸 Lack of funding was a major stumbling block for the new research project.
🇹🇷 Finansman eksikliği, yeni araştırma projesinin önündeki en büyük engellerden biriydi.
🇺🇸 The biggest stumbling block in their relationship was the lack of communication.
🇹🇷 İlişkilerindeki en büyük engel iletişim eksikliğiydi.
🇺🇸 Overcoming the legal stumbling blocks was crucial to launch the new product.
🇹🇷 Yasal engellerin aşılması, yeni ürünün piyasaya sürülmesi için çok önemliydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu