Deyim

Pick someone’s brain

Pick someone’s brain deyiminin anlamı aşağıdaki tablolarda derlenmiştir.

Pick someone’s brain

  • Birinin bilgisine başvurmak
  • Birine fikir sormak
  • Birinden akıl istemek
  • Birinden akıl almak
  • Birinin fikrini sormak
  • Birinin fikrini almak
  • Birinin görüşünü almak
  • Birinden tavsiye istemek
  • Birine fikir danışmak

Örnek Cümleler

🇺🇸 I want to pick her brain about the upcoming project.
🇹🇷 Önümüzdeki proje hakkında onun fikirlerini almak istiyorum.

🇺🇸 He’s a talented programmer. I often pick his brain for coding tips.
🇹🇷 O yetenekli bir programcı. Sık sık ondan kodlama ipuçları alırım.

🇺🇸 Can I pick your brain about the best places to visit in the city?
🇹🇷 Şehirde ziyaret edilecek en iyi yerler hakkında sana danışabilir miyim?

🇺🇸 Our team scheduled a meeting with the industry veteran to pick his brain on market trends.
🇹🇷 Takımımız, piyasa trendleri hakkında fikir almak için sektör duayeniyle bir toplantı planladı.

🇺🇸 I love picking my friend’s brain for book recommendations.
🇹🇷 Kitap önerileri için arkadaşımın fikrini almaktan hoşlanırım.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu