Lay down the law

Lay down the law

Idiom · B2

Lay down the law” ifadesi, bir konuda kesin ve katı kurallar koymak veya sert bir şekilde neyin kabul edilebilir olduğunu belirtmek anlamına gelir. Bu deyim genellikle, otorite sahibi bir kişinin, başkalarına ne yapmaları veya nasıl davranmaları gerektiğini katı bir şekilde belirttiği durumlar için kullanılır.

1. Ahkam kesmek
2. Patronluk taslamak
3. Dediğim dedik olmak
4. Kural koymak

🇺🇸 The new manager laid down the law to the employees on his first day.
🇹🇷 Yeni müdür ilk gününde çalışanlara kurallarını dayattı.
🇺🇸 She had to lay down the law to her children about their bedtime.
🇹🇷 Çocuklarına yatma saatleriyle ilgili kurallar koymak zorunda kaldı.
🇺🇸 After the chaos in the last meeting, the chairman laid down the law about proper conduct.
🇹🇷 Son toplantıda yaşanan kaosun ardından, başkan uygun davranış kurallarını belirledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu