Deyim

In a tight spot

In a tight spot ifadesinin anlamı aşağıdaki tablolarda derlenmiştir.

In a tight spot

 • Darda
 • Zorda
 • Çıkmazda
 • Açmazda
 • Köşeye sıkışmış

In a tight spot ifadesinin kullanılabileceği alternatif durumlar:

 1. put someone in a tight spot
  • zor durumda bırakmak
  • zor duruma sokmak
 2. be in a tight spot
  • zor durumda olmak
 3. leave someone in a tight spot
  • zor durumda bırakmak
 4. get into a tight spot
  • zor duruma düşmek
  • dara düşmek
  • sıkıntıya düşmek
  • açmaza düşmek

🇺🇸 I’m in a tight spot financially. I don’t know how I’ll pay my rent this month.
🇹🇷 Mali açıdan zor durumdayım. Bu ay kirayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum.

🇺🇸 The company is in a tight spot. They’re not making enough money to cover their expenses.
🇹🇷 Şirket zor durumda. Giderlerini karşılayacak kadar para kazanamıyorlar.

🇺🇸 I feel like I’m in a tight spot and unsure how to get out of it.
🇹🇷 Köşeye sıkışmış gibi hissediyorum ve bundan nasıl çıkacağımdan emin değilim.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu