Give someone food for thought

Give someone food for thought

Idiom · B2

Give someone food for thought” ifadesi, birine düşünülecek malzeme sağlamak, düşünmesi için ilgi çekici veya provokatif bilgiler sunmak anlamına gelir. Bu ifade genellikle, bir kişinin başka birine, üzerinde düşünmeleri veya değerlendirmeleri için fikirler, görüşler veya bilgiler sunması durumunda kullanılır. İfade, bu bilgilerin veya fikirlerin, kişinin kendi görüşlerini yeniden değerlendirmesine veya yeni perspektifler kazanmasına yardımcı olabileceğini vurgular.

1. Birisini bir konu hakkında düşündürtmek
2. Üzerine düşünmek için fikir vermek
3. Farklı bir bakış açıcı sunmak
4. Farklı bir bakış açısın kazandırmak
5. Düşünmeye sevk etmek

🇺🇸 His speech on environmental conservation really gave me food for thought.
🇹🇷 Çevrenin korunmasına ilişkin konuşması beni gerçekten düşünmeye sevk etti.
🇺🇸 The documentary gave us plenty of food for thought about our eating habits.
🇹🇷 Belgesel, yeme alışkanlıklarımız hakkında düşünmek için bize farklı bir bakış açısı kazandırdı.
🇺🇸 Her novel is not only entertaining but also gives the reader food for thought on important social issues.
🇹🇷 Romanı sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda okuyucuya önemli sosyal meseleler hakkında düşünmesi fikir verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu