Get the message

Get the message

Idiom · B2

Get the message” ifadesi, kişinin söylenenleri, ima edilenleri veya durumun gerektirdiği bilgileri anlaması anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişinin açıkça söylenmeyen ancak ima edilen bir şeyi veya bir durumun altında yatan gerçek anlamını veya önemini kavradığında kullanılır.

1. Mesajı almak
2. İmayı anlamak
3. Olayı anlamak
4. İnceyi çakmak
5. Köfteyi çakmak

🇺🇸 After several hints, he finally got the message and stopped asking her out.
🇹🇷 Birkaç ima sonrasında, sonunda olayı anladı ve ona çıkma teklif etmeyi bıraktı.
🇺🇸 She didn’t have to say anything; I got the message from her facial expression.
🇹🇷 Hiçbir şey söylemesine gerek yoktu; yüz ifadesinden mesajı aldım.
🇺🇸 When his friends started talking about responsibility, he got the message and began to work harder.
🇹🇷 Arkadaşları sorumluluk hakkında konuşmaya başladığında, olayı anladı ve daha sıkı çalışmaya başladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu