Buck-passing

Buck-passing

Idiom · B2

Buck-passing” ifadesi, “pass the buck” deyimiyle aynı anlamı taşır ve bir kişinin sorumluluktan kaçınarak, suç veya yükümlülüğü başka birisine devretmesini ifade eder. Genellikle, zor veya rahatsız edici bir durumla yüzleşmek yerine, bir kişinin sorumluluğu başka bir kişiye veya gruba atmasını tanımlar.

1. Suçu başkasına yükleme
2. Suçu başkasına atma
3. Sorumluluğu başkasına atma

🇺🇸 In corporate politics, buck-passing is a common tactic to avoid blame.
🇹🇷 Kurumsal politikada, suçu başkasına atmak yaygın bir taktiktir.
🇺🇸 The government’s approach to the crisis was criticized as mere buck-passing.
🇹🇷 Hükümetin krize yaklaşımı sadece sorumluluğu başkasına atma olarak eleştirildi.
🇺🇸 Effective leadership involves taking responsibility, not buck-passing.
🇹🇷 Etkili liderlik, sorumluluk almayı gerektirir, suçu başkasına atmayı değil.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu