Back off

Back off
tr Geri adım atmak

🇺🇸 The dog growled, so I backed off slowly.
🇹🇷 Köpek hırladı, bu yüzden yavaşça geri adım attım.
🇺🇸 Jamie backed off and then turned and ran.
🇹🇷 Jamie geri çekilip arkasını döndü ve koşmaya başladı.

Back off
tr Bir şeyi yapmaktan vazgeçmek

🇺🇸 She backed off from her plan to travel abroad due to health concerns.
🇹🇷 Sağlık endişeleri nedeniyle yurtdışına seyahat planından vazgeçti.
🇺🇸 After considering the costs, we backed off from the expansion plans.
🇹🇷 Maliyetleri göz önünde bulundurduktan sonra genişleme planlarından vazgeçtik.

Back off
tr Baskı yapmayı bırakmak

🇺🇸 “Back off, I can handle it myself,” she said to her overly concerned friend.
🇹🇷 “Geri çekil, kendim halledebilirim,” dedi aşırı endişeli arkadaşına.
🇺🇸 Back off, John! Let me run my own life!
🇹🇷 Geri çekil, John! Bırak kendi hayatımı kendim yöneteyim!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu