As dry as a bone

As dry as a bone

Idiom · C2

As dry as a bone” ifadesi, son derece kurumuş, nemden tamamen yoksun bir durumu tanımlamak için kullanılır. Bu deyim genellikle fiziksel nesneler için kullanılır, ancak bazen mecazi anlamda da kullanılabilir. Özgün haliyle, bir kemik uzun süre dışarıda kaldığında nasıl tamamen kuruyorsa, bu deyim de benzer şekilde tamamen kurumuş, su veya nem içermeyen şeyler için kullanılır. Örneğin, susuzluktan kuruyan toprak, uzun süre güneşte kalmış bir nesne veya nemini kaybetmiş yiyecekler bu deyimiyle tanımlanabilir. Mecazi anlamda ise, çok sıkıcı veya ilgisiz durumları tanımlamak için kullanılabilir, örneğin sıkıcı bir konuşma veya etkileşimden yoksun bir olay için kullanılabilir.

1. Kurumuş kemik gibi kuru
2. Çok kuru
3. Kupkuru

🇺🇸 After the drought, the soil was as dry as a bone.
🇹🇷 Kuraklıktan sonra toprak kurumuş kemik gibi kuru kaldı.
🇺🇸 His sense of humor is as dry as a bone, very subtle and sometimes hard to catch.
🇹🇷 Onun mizah anlayışı çok kuru, oldukça ince ve bazen anlaşılması zor.
🇺🇸 The bread was left out too long and is now as dry as a bone.
🇹🇷 Ekmek fazla süre dışarıda kaldığı için şimdi kup kuru olmuş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu