Hold up

Hold up ↔️ something
tr Bir şeyi desteklemek
tr Düşmesini önlemek

🇺🇸 The ancient bridge is still held up by its original stone arches.
🇹🇷 Antik köprü hala orijinal taş kemerleri tarafından destekleniyor.
🇺🇸 To repair the old barn, they needed to hold up the roof with temporary beams.
🇹🇷 Eski ahırı onarmak için çatıyı geçici kirişlerle tutturmaları gerekiyordu.

Hold up ↔️ someone/something
tr Birini veya bir şeyi geciktirmek
tr Oyalamak

🇺🇸 Traffic was terrible this morning; it held me up for almost an hour.
🇹🇷 Bu sabah trafik berbattı; neredeyse bir saat gecikmeme sebep oldu.
🇺🇸 Unexpected issues held up the project’s progress.
🇹🇷 Beklenmedik sorunlar, projenin ilerlemesini geciktirdi.

Hold up something
tr Bir yeri veya kişiyi şiddet kullanarak soymak
tr Soygun yapmak
tr Soymak

🇺🇸 The bank was held up by robbers last Friday.
🇹🇷 Banka geçen Cuma soyguncular tarafından soyuldu.
🇺🇸 In the movie, the hero tries to stop a gang that’s planning to hold up a train.
🇹🇷 Filmde kahramanımız bir treni soymayı planlayan bir çeteyi durdurmaya çalışıyor.

Hold up
tr Zayıflamamak
tr Diri kalmak
tr Direnmek
tr Dayanıklı olmak

🇺🇸 Despite the harsh weather conditions, the quality of the tent held up well.
🇹🇷 Sert hava koşullarına rağmen, çadırın kalitesi iyi dayandı.
🇺🇸 Her enthusiasm for the project has held up even in challenging times.
🇹🇷 Projeye olan hevesi zorlu zamanlarda bile devam etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu