Hold back

Hold back ↔️ someone/something
tr Birini veya bir şeyi ilerlemekten alıkoymak
tr Mani olmak
tr Zapt etmek
tr Tutmak

🇺🇸 Police in riot gear held back the demonstrators from entering the building.
🇹🇷 Çevik kuvvet polisi, göstericilerin binaya girmesini engelledi.
🇺🇸 The dam was constructed to hold back the floodwaters.
🇹🇷 Baraj, sel sularını tutmak için inşa edildi.

Hold back ↔️ something
tr Kendini bir duyguyu hissetmekten veya göstermekten alıkoymak
tr Duygularına hakim olmak
tr Kendine hakim olmak
tr Kendini tutmak

🇺🇸 She struggled to hold back her tears during the farewell.
🇹🇷 Vedalaşma sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
🇺🇸 Despite his frustration, he held back his anger in front of the children.
🇹🇷 Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen çocukların önünde öfkesini dizginledi.

Hold back ↔️ someone/something
tr Birini veya bir şeyi ilerlemeden alıkoymak
tr Engel olmak
tr Önünü kesmek

🇺🇸 They felt the economy was being held back by excessive government controls.
🇹🇷 Ekonominin aşırı hükümet kontrolleri nedeniyle geri kaldığını düşünüyorlardı.
🇺🇸 Lack of funding is holding back scientific research in the country.
🇹🇷 Ülkedeki bilimsel araştırmalar, yetersiz finansman nedeniyle geride kalıyor.

Hold (someone) back
tr Bir şey yapmaktan çekinmek veya başkasının çekinmesine neden olmak
tr Çekinmek
tr Kendini tutmak

🇺🇸 The uncertain market conditions are causing many businesses to hold back on new investments.
🇹🇷 Belirsiz piyasa koşulları, birçok işletmenin yeni yatırımlar yapmaktan çekinmesine neden oluyor.
🇺🇸 She hesitated to share her innovative ideas, as fear of criticism held her back.
🇹🇷 Eleştiri korkusu nedeniyle yenilikçi fikirlerini paylaşmaktan çekindi.

Hold back ↔️ someone/something
tr Bir şeyi gizli tutmak
tr Gizlemek
tr Saklamak

🇺🇸 The witness was warned not to hold back any details during the trial.
🇹🇷 Tanık, duruşma sırasında hiçbir ayrıntıyı saklamaması konusunda uyarıldı.
🇺🇸 He realized too late that his friend had been holding back important secrets.
🇹🇷 Arkadaşının önemli sırlar sakladığını çok geç fark etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu