Get along

Get along (with)
tr İki veya daha fazla kişinin arkadaşça bir ilişkiye sahip olması
tr İyi anlaşmak
tr Geçinmek

🇺🇸 The children seem to get along with each other.
🇹🇷 Çocuklar birbirleriyle iyi geçiniyor gibi görünüyor.
🇺🇸 It’s great to see how well the new team members get along with each other.
🇹🇷 Yeni takım üyelerinin birbiriyle ne kadar iyi anlaştığını görmek harika.

Get along
tr Bir işi veya durumu yönetmek veya ilerlemek
tr İdare etmek
tr Geçinip gitmek
tr Başa çıkmak

🇺🇸 She’s getting along well in her new role at the company.
🇹🇷 Şirketteki yeni görevinde gayet iyi gidiyor.
🇺🇸 Don’t worry about me, I’ll get along just fine without any help.
🇹🇷 Benim için endişelenme, yardım almadan da idare edebilirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu