Cut down

Cut down ↔️ something
tr Bir şeyin miktarını veya sıklığını azaltmak
tr Azaltmak
tr Düşürmek

🇺🇸 We need to cut down our expenses to save more money.
🇹🇷 Daha fazla para biriktirebilmek için masraflarımızı azaltmamız gerekiyor.
🇺🇸 Using energy-efficient appliances can help cut down electricity usage.
🇹🇷 Enerji verimli cihazlar kullanmak, elektrik kullanımını düşürmeye yardımcı olabilir.

Cut down ↔️ something
tr Yiyecek, içecek veya başka bir şeyin tüketimini, özellikle sağlık için azaltmak

🇺🇸 I’m trying to cut down on caffeine.
🇹🇷 Kafein tüketimimi azaltmaya çalışıyorum.
🇺🇸 She decided to cut down on sugar to improve her diet.
🇹🇷 Diyetini iyileştirmek için şekeri azaltmaya karar verdi.

Cut down ↔️ something
tr Bir ağacın ana gövdesini keserek yere düşürmek

🇺🇸 They had to cut down the old tree in the backyard because it was diseased.
🇹🇷 Arka bahçedeki yaşlı ağacı kesmek zorunda kaldılar çünkü hastaydı.
🇺🇸 They are cutting down forests to clear land for cattle.
🇹🇷 Sığırlara arazi açmak için ormanları kesiyorlar.

Cut down ↔️ something
tr Birini, özellikle bir savaşta öldürmek veya yaralamak

🇺🇸 In the novel, the hero is cut down in a fierce battle.
🇹🇷 Romanda, kahraman şiddetli bir savaşta öldürülüyor.
🇺🇸 Hundreds of men were cut down by crossbow fire.
🇹🇷 Arbalet ateşiyle yüzlerce adam öldürüldü.

Cut down ↔️ something
tr ir yazının, konuşmanın vb. uzunluğunu azaltmak

🇺🇸 The director asked to cut down the script to make the film shorter.
🇹🇷 Yönetmen, filmi kısaltmak için senaryonun kısaltılmasını istedi.
🇺🇸 Your essay’s too long. It needs cutting down a little.
🇹🇷 Makalen çok uzun. Biraz kısaltılması gerek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu