Cough up

Cough up ↔️ something
tr İstemeyerek para, bilgi vb. şeyleri vermek
tr Pamuk eller cebe
tr Paraları sökülmek

🇺🇸 He finally coughed up the money he owed me.
🇹🇷 Sonunda bana borçlu olduğu parayı istemeyerek de olsa verdi.
🇺🇸 The witness coughed up vital information after hours of questioning.
🇹🇷 Tanık, saatler süren sorgulamanın ardından hayati bilgiler verdi.

Cough up ↔️ something
tr Boğazdan veya akciğerlerden bir şeyi öksürerek çıkarmak
tr Öksüre öksüre çıkarmak

🇺🇸 If you’re coughing up phlegm, it might be a sign of an infection.
🇹🇷 Öksürürken balgam çıkarıyorsanız, bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir.
🇺🇸 The doctor became concerned when the patient started coughing up blood.
🇹🇷 Hasta kan öksürmeye başlayınca doktor endişelendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu