Come off

Come off (something)
tr Bir nesnenin bir yüzeyden veya yerden ayrılması veya çıkması
tr Kopmak
tr Dökülmek

🇺🇸 The paint has come off the walls in several places.
🇹🇷 Duvarların boyası birkaç yerden dökülmüş.
🇺🇸 The button came off my coat.
🇹🇷 Ceketimin düğmesi koptu.

Come off (something)
tr Bir şeyin üzerinden düşmek

🇺🇸 He came off his bicycle and injured his knee.
🇹🇷 Bisikletten düştü ve dizini incitti.
🇺🇸 He came off his bike, but wasn’t badly hurt.
🇹🇷 Bisikletinden düşmüş ama kötü yaralanmamış.

Come off
tr Planlanan bir şeyin gerçekleşmesi

🇺🇸 The meeting was supposed to happen last Friday, but it didn’t come off.
🇹🇷 Toplantı geçen Cuma gerçekleşmesi gerekiyordu, ama olmadı.
🇺🇸 In the end the trip never came off.
🇹🇷 Nihayetinde yolculuk hiç gerçekleşmedi.

Come off
tr Başarılı olmak
tr Tutmak

🇺🇸 The team’s strategy came off brilliantly, securing them the win.
🇹🇷 Ekibin stratejisi mükemmel bir şekilde sonuçlandı ve galibiyeti garantiledi.
🇺🇸 His joke didn’t quite come off as he hoped.
🇹🇷 Şakası pek de umduğu gibi olmadı.

Come off something
tr Düzenli alınan bir ilacı bırakmak

🇺🇸 It was difficult for her to come off the medication.
🇹🇷 İlacı bırakmak onun için zordu.
🇺🇸 Dr. House finally came off the vicodin.
🇹🇷 Dr. House nihayet vicodini bıraktı.

Come off it!
tr Geç bunları!
tr Yeme bizi!
tr Hadi oradan!

🇺🇸 Come off it! You can’t expect me to believe that story.
🇹🇷 Hadi oradan! Bu hikayeye inanmamı bekleyemezsin.
🇺🇸 Oh come off it! You can’t seriously be saying you knew nothing about this.
🇹🇷 Ah yeme beni! Cidden bu konuda hiçbir şey bilmediğini söylüyor olamazsın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu