Clear up

Clear up ↔️ something
tr Bir yeri, kullanılan eşyaları geri yerlerine koyarak düzenli hale getirmek
tr Toplamak
tr Düzenlemek

🇺🇸 Please clear up the living room before our guests arrive.
🇹🇷 Misafirlerimiz gelmeden önce lütfen oturma odasını toplayın.
🇺🇸 After the birthday party, it took hours to clear up the decorations and leftovers.
🇹🇷 Doğum günü partisinden sonra süslemeleri ve artıkları toplamak saatler sürdü.

Clear up after someone
tr Birinin ardını toplamak

🇺🇸 I get really tired of clearing up after you.
🇹🇷 Arkanı toplamaktan gerçekten yoruldum.
🇺🇸 His poor mom always clearing up after him.
🇹🇷 Zavallı annesi her zaman onun arkasını toplardı.

Clear up ↔️ something
tr Bir konuyu açıklamak veya çözmek, daha anlaşılır hale getirmek
tr Açıklığa kavuşturmak
tr Çözmek
tr Gidermek

🇺🇸 He hopes these problems can be cleared up soon.
🇹🇷 Bu sorunların kısa süre içinde giderileceğini umuyor.
🇺🇸 Can you clear up this issue in the report? It’s a bit unclear.
🇹🇷 Raporun bu kısmını açıklığa kavuşturabilir misin? Biraz belirsiz görünüyor.

Clear up
tr Havanın düzelmesi
tr Havanın açması

🇺🇸 It’s raining now, but the forecast says it will clear up by the afternoon.
🇹🇷 Şu anda yağmur yağıyor, ama tahminlere göre öğleden sonra hava açacak.
🇺🇸 We postponed our picnic hoping the weather would clear up.
🇹🇷 Havaların düzelmesini umarak pikniğimizi erteledik.

Clear up
tr Hastalığın geçmesi
tr Hastalık veya enfeksiyonun iyileşmesi, ortadan kalkması

🇺🇸 After a week of treatment, her skin infection finally cleared up.
🇹🇷 Bir haftalık tedaviden sonra cilt enfeksiyonu nihayet geçti.
🇺🇸 The doctor said the cold should clear up in a few days.
🇹🇷 Doktor, soğuk algınlığının birkaç gün içinde geçeceğini söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu