Clear off

Clear off
tr Bir yeri hızla terk etmek, özellikle bir durumdan kaçmak veya kaçınmak için
tr Tabanları yağlamak
tr Çekip gitmek
tr Uzaklaşmak
tr Sıvışmak

🇺🇸 As soon as they heard the alarm, everyone cleared off from the building.
🇹🇷 Alarmı duyar duymaz herkes binadan hızla ayrıldı.
🇺🇸 The kids cleared off when they realized they were about to get caught.
🇹🇷 Çocuklar yakalanmak üzere olduklarını anlayınca oradan sıvıştılar.

Clear off!
tr (Genellikle kaba bir şekilde) birisine gitmesini söylemek
tr Defol git!
tr Çekip git!
tr Toz ol!
tr Kaybol!

🇺🇸 “Clear off! We don’t want any trouble here,” the shop owner shouted.
🇹🇷 “Defol! Burada hiçbir sorun istemiyoruz,” diye bağırdı dükkan sahibi.
🇺🇸 The angry neighbor told the noisy teenagers to clear off.
🇹🇷 Kızgın komşu gürültücü gençlere defolup gitmelerini söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu