Calm down

Calm down
tr Sakinleşmek
tr Yatışmak
tr Durulmak

🇺🇸 After the argument, she took a few deep breaths to calm down.
🇹🇷 Tartışmadan sonra, sakinleşmek için birkaç derin nefes aldı.
🇺🇸 Calm down and tell me what happened.
🇹🇷 Sakin ol ve bana ne olduğunu anlat.

Calm someone down
tr Sakinleştirmek
tr Yatıştırmak

🇺🇸 I know Jane is upset, but can you calm her down?
🇹🇷 Jane’in üzgün olduğunu biliyorum ama onu sakinleştirebilir misin?
🇺🇸 He was angry at first but we managed to calm him down.
🇹🇷 İlk başta sinirliydi ama onu sakinleştirmeyi başardık.

Calm myself, yourself etc. down
tr Sakinleşmek
tr Yatışmak
tr Durulmak

🇺🇸 He lit a cigarette to calm himself down.
🇹🇷 Kendini sakinleştirmek için bir sigara yaktı.
🇺🇸 I took deep breaths to calm myself down.
🇹🇷 Kendimi sakinleştirmek için derin nefesler aldım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu