Butter up

Butter up ↔️ someone
tr Yağ çekmek
tr Dalkavukluk etmek
tr Yağcılık yapmak
tr Pohpohlamak

🇺🇸 He was buttering up his boss in hopes of getting a promotion.
🇹🇷 Terfi alabilmek umuduyla patronuna yağ çekiyordu.
🇺🇸 They tried to butter up the committee members before the vote.
🇹🇷 Oylama öncesinde komite üyelerine yağ çekmeye çalıştılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu