Bring on

Bring back ↔️ something
tr Kötü veya hoş olmayan bir şeyin meydana gelmesine neden olmak

🇺🇸 Lack of sleep can bring on health problems.
🇹🇷 Uykusuzluk, sağlık sorunlarına neden olabilir.
🇺🇸 Excessive exercise might bring on muscle fatigue.
🇹🇷 Aşırı egzersiz, kas yorgunluğuna yol açabilir.

Bring back ↔️ something
tr Birisine gelişim veya ilerleme konusunda yardımcı olmak

🇺🇸 The coach is working hard to bring on young talent in the team.
🇹🇷 Antrenör, takımdaki genç yetenekleri geliştirmek için çok çalışıyor.
🇺🇸 Mentoring programs are designed to bring on new employees in the company.
🇹🇷 Mentorluk programları, şirketteki yeni çalışanları geliştirmek için tasarlandı.

Bring back ↔️ something
tr Bitkilerin veya ekinlerin daha hızlı büyümesini sağlamak

🇺🇸 Fertilizers are used to bring on the crops faster.
🇹🇷 Gübreler, ekinlerin daha hızlı büyümesini sağlamak için kullanılır.
🇺🇸 Regular watering helps to bring on garden plants.
🇹🇷 Düzenli sulama, bahçe bitkilerinin büyümesine yardımcı olur.

Bring back ↔️ something
tr Olumsuz bir duruma hazır ve istekli olduğunu belirtmek

🇺🇸 “Bring it on,” she said confidently, ready to face the challenge.
🇹🇷 “Getir gelsin,” dedi kendinden emin bir şekilde, meydan okumaya hazır.
🇺🇸 He’s not afraid of hard work; he always says, “Bring it on!”
🇹🇷 Zor işten korkmaz; her zaman “Getir gelsin!” der.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu