Boil down

Boil down ↔️ something
tr Koyulaştırmak
tr Pişince azalmak
tr Özüne indirgemek
tr Özdeşleştirmek

🇺🇸 Spinach tends to boil down a lot.
🇹🇷 Ispanak pişince küçülür.
🇺🇸 The chef boiled the sauce down to thicken it.
🇹🇷 Şef, sosu koyulaştırmak için kaynattı.

Boil down ↔️ something
tr Kısaltmak
tr Sadeleştirmek
tr Özetlemek
tr İndirgemek

🇺🇸 You can boil this down so that there are just two main categories.
🇹🇷 Bunu sadece iki ana kategori olacak şekilde özetleyebilirsiniz.
🇺🇸 He had boiled down a lengthy report to just a few paragraphs.
🇹🇷 Uzun bir raporu sadece birkaç paragrafa indirgemişti.

Boil down to something
tr Basitleştirmek
tr İndirgemek
tr Özetlemek

🇺🇸 The problem boils down to a lack of communication.
🇹🇷 Sorun temelde iletişim eksikliğine indirgenebilir.
🇺🇸 All her worries boil down to financial issues.
🇹🇷 Tüm endişeleri esasen mali konulara indirgeniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu