Blow off

Blow someone/something off
tr Patlayıcı bir kuvvetle çıkarmak veya uçurmak

🇺🇸 The explosion blew the doors off the safe.
🇹🇷 Patlama, kasadaki kapıları uçurdu.
🇺🇸 The tornado blew the top off that building.
🇹🇷 Hortum o binanın tepesini uçurdu.

Blow off
tr Bir şeyi ihmal etmek
tr Bir şeyi önemsememek
tr Bir şeyi ekmek
tr Bir şeyi iplememek
tr Görmezden gelmek

🇺🇸 He’s known for blowing off meetings if he doesn’t find them interesting.
🇹🇷 İlginç bulmadığı toplantıları görmezden gelmesiyle tanınıyor.
🇺🇸 She blew off her homework and went out with her friends.
🇹🇷 Ödevini iplemeyip arkadaşlarıyla dışarı çıktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu