Bargain for

Bargain for something
tr Bir şeyi hesaba katmak
tr Beklemek
tr Bir şeyi ummak


🇺🇸 The hikers hadn’t bargained for such harsh weather conditions.
🇹🇷 Yürüyüşçüler bu kadar sert hava koşullarını hesaba katmamışlardı.
🇺🇸 She hadn’t bargained on her surprise party turning into a huge event.
🇹🇷 Sürpriz partisinin büyük bir olaya dönüşeceğini tahmin etmemişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu