Back up

Back up
tr Geri adım atmak

🇺🇸 The crowd backed up to make space for the performers.
🇹🇷 İzleyiciler, sanatçılar için yer açmak için geri adım attı.
🇺🇸 He backed up when he saw the dog approaching.
🇹🇷 Köpeğin yaklaştığını görünce geri adım attı.

Back up
tr Aracı geri geri sürmek

🇺🇸 She backed up the car to give way to the ambulance.
🇹🇷 Ambulansa yol vermek için arabayı geri manevra yaptı.
🇺🇸 The truck backed up into the loading dock.
🇹🇷 Kamyon, yükleme rıhtımına geri manevra yaptı.

Back someone up
tr Birine arka çıkmak
tr Birini desteklemek

🇺🇸 My friend Jack would back me up if she were here.
🇹🇷 Arkadaşım Jack burada olsaydı bana destek olurdu.
🇺🇸 He back me up in my bad days.
🇹🇷 Kötü günlerimde bana destek oldu.

Back ↔️ something up
tr Kopyasını oluşturmak
tr Bilgisayardaki verileri yedeklemek

🇺🇸 I lost my files once, so now I make sure to back up regularly.
🇹🇷 Bir kere dosyalarımı kaybettim, bu yüzden şimdi düzenli olarak yedeklemeye dikkat ediyorum.
🇺🇸 Before updating the software, make sure you back up all your documents.
🇹🇷 Yazılımı güncellemeden önce, tüm belgelerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Back something up ↔️ onto something
tr Yedeklemek

🇺🇸 I always back up my photos to an external hard drive.
🇹🇷 Fotoğraflarımı her zaman harici bir sabit diske yedeklerim.
🇺🇸 Back all your files up onto a storage device or Cloud.
🇹🇷 Tüm dosyalarınızı bir depolama aygıtına veya Bulut’a yedekleyin.

Back up
tr Trafikte araçların birikmesi

🇺🇸 Traffic backed up for miles due to the road closure.
🇹🇷 Yol kapanışı nedeniyle trafik kilometrelerce birikti.
🇺🇸 During rush hour, the cars backed up at the intersection.
🇹🇷 Trafiğin yoğun olduğu saatlerde arabalar kavşakta birikiyordu.

Back up
tr Tesisat tıkanıklığı sonucu su birikmesi

🇺🇸 The sink backed up because of the clogged pipe.
🇹🇷 Tıkanmış boru nedeniyle lavabo geri taştı.
🇺🇸 The toilet backed up in the bathroom.
🇹🇷 Tuvalet banyoya taşmış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu