Aim at

Aim at someone/something
tr Bir amaca veya hedefe yönelik olma

🇺🇸 The program is aimed at helping young entrepreneurs.
🇹🇷 Program genç girişimcilere yardım etmeye yönelik.
🇺🇸 This course is aimed at intermediate-level students.
🇹🇷 Bu kurs orta seviye öğrencilere yönelik.

Aim something at someone/something
tr Bir şeyi (nesne) bir hedefe (kişi/nesne) doğrultmak
tr Bir şeyi (nesne) bir hedefe (kişi/nesne) yöneltmek

🇺🇸 He aimed his criticism at the company’s policies.
🇹🇷 Eleştirilerini şirketin politikalarına yöneltti.
🇺🇸 The hunter aimed his rifle at the deer.
🇹🇷 Avcı tüfeğini geyiğe doğrulttu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu