Deyim

Don’t bullshit a bullshitter

Don’t bullshit a bullshitter ifadesinin anlamı aşağıdaki tablolarda derlenmiştir.

Don’t bullshit a bullshitter

  • Tereciye tere satma
  • Palavracıya palavra sıkma

bullshitter ➡️ palavracı, martavalcı


🇺🇸 He tried to scam me, but I told him “Don’t bullshit a bullshitter“.
🇹🇷 Beni dolandırmaya çalıştı ama ben ona “tereciye tere satma” dedim.

🇺🇸 I’m not falling for your lies, I know how this works, don’t bullshit a bullshitter.
🇹🇷 Yalanlarına kanmıyorum, bunun nasıl olduğunu biliyorum, tereciye tere satma.

🇺🇸 I can tell a bullshitter when I see one.
🇹🇷 Bir palavracı gördüğümde anlarım.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu